ეფექტური მომსახურება

Project Details

CLIENT

DATE

IN

SKILLS

LINK

Project Description

დაგისვამთ თუ არა საკუთარი თავისთვის შემდეგი კითხვა: არის თუ არა კლიენტი ყოველთვის
კმაყოფილი ჩვენი მომსახურებით? და რას ფიქრობთ – კლიენტი ყოველთვის მართალია? ყოველ
ჩვენგანს ყოველდღიურად უწევს მომხმარებლებთან ურთიერთობა და დარწმუნებული არც ვართ,
ჩვენი მომსახურების შემდეგ გაუჩნდათ თუ არა სურვილი, კვლავ ჩვენთან დაბრუნების. ამ
ტრენინგ კურსის გავლის შემდეგ დარწმუნდებით, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კლიენტი
მუდამ კმაყოფილი იყოს ჩვენი მომსახურებით და რა სარგებლობა მოაქვს სტრატეგიას – კლიენტი
ყოველთვის მართალია.
ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ გააანალიზონ მომხმარებელთა საჭიროები,
შესთავაზონ შესაბამისი პროდუქტი, მოემსახურონ დაძაბულობის გარეშე და ეფექტურად
დაასრულონ მომსახურების პროცესი.
ტრენინგი არის თანამედროვე მეთოდოლოგიით აგებული, პრაქტიკული და გამდირებული
ინტერაქციული მეთოდებით.

 მომსახურების მენეჯმენტი
 ნდობის მოპოვება და ურთიერთობის მართვა
 კლიენტის ტიპები და მათთან ურთიერთობა
 ეფექტური კომუნიკაცია
 სატელეფონო კომუნიკაცია
 მომსახურების სარგებელი კომპანიისთვის, თანამშრომლისა და მომხმარებელისათვის
 დარწმუნების მეთოდები

1. გამიჯნონ ერთმანეთისაგან სერვისი და სერვის პლიუსი
2. ადამიანებთან კეთილგანწყობილი ურთიერთობის დამყარებას
3. მოსაუბრეთა გულისყურით მოსმენას
4. მომხმარებლის ტიპების ერთმანეთისაგან გარჩევას და მათთან სათანადო ურთიერთობის
დამყარებას
5. სატელეფონო კომუნიკაციის ეფექტურად დაამყარებას
6. ადამიანების ეფექტურად დარწმუნებას

Facebook Comments