ტრენინგი ტრენერებისათვის

ტრენინგი ტრენერებისათვის

მოსაუბრეებს ყოველთვის კარგად ესმით ჩვენი? ხომ არ გრჩებათ განცდა, რომ რაღაც საკითხი ვერ გაიგეს? ადამიანები განსხვავებულად ვაზროვნებთ და თუ გვინდა, სხვებს ჩვენი მოსაზრებები კარგად მივაწოდოთ, მისი ჩამოყალიბებაც უნდა ვიცოდეთ.

ტრენინგი არის თანამედროვე მეთოდოლოგიით აგებული, პრაქტიკული და გამდირებული ინტერაქციული მეთოდებით.

ტრენინგის საკითხები:

  • კომუნიკაციის ელემენტები
  • არავერბალური კომუნიკაცია (სხეულის ენა)
  • ეფექტური შეკითხვების დასმა
  • ეფექტური კომუნიკაცია
  • ეფექტური პრეზენტაციის მომზადება/ჩატარება
  • პოზიტიური საუბარი
  • ასერტიულობა

 

ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

საკუთარი აზრების სწორად ჩამოყალიბებასა და გამოხატვას, ასევე სხვა ადამიანებთან კონტაქტის სწორ დამყარებას.

ნინო ქიტიაშვილი

ნინო არის განათლებით ეკონომისტი, დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი – საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების, ხოლო მაგისტრატურა – მაკროეკონომიკის სპეციალობით. ნინო 2009 წლიდან 2011 წლის ჩათვლით მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაში, როგორც მოხალისე, პროექტის კოორდინატორი, ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი და ტრენერი. 2011 წლიდან კი მუშაობა დაიწყო სადაზღვევო კომპანია „ალდაგში“ როგორც ტრენინგებისა და განვითარების სპეციალისტმა, შემდეგ უკვე გადავიდა ტრენინგებისა და განვითარების მენეჯერის პოზიციაზე. 2015 წლიდან მუშაობს თეგეტა მოტორსში – ტრენინგ ცენტრის კოორდინატორად, ხოლო 2017 წლიდან თეგეტა აკადემიაში – ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების მენეჯერად. ნინოს ჩატარებული აქვს ტრენინგები როგორც პროფესიული, ასევე ბიზნეს მიმართულებით.

ნინო არის Georgian Progress Group-ის თანადამფუძნებელი და ტრენინგ ცენტრის დირექტორი.