კონფლიქტებისა და სტრესის მართვა

კონფლიქტებისა და სტრესის მართვა

ბოლო პერიოდში სტრესის იქცა საუბრის მთავარ თემად. სტრესი უარყოფითად მოქმედებს არა მხოლოდ სამუშაო პროცესზე, არამედ ასევე გავლენას ახდენს ჩვენს ბიზნესზე და რაც ყველაზე მთავარია, ჯანმრთელობაზე. სამწუხაროდ, სტრესი ბუნებრივი მოვლენაა და მის ბოლომდე აღმოფხვრას ვერ შევძლებთ.

 

წინააღმდეგობები გვხვდება ფეხის ყოველ ნაბიჯზე – ადამიანები ხომ ასე განვსხვავდებით ერთმანეთისგან და სხვადასხვანაირად ვფიქრობთ?! სტრესისგან თავის დაცვა კი ხშირად წარმოუდგენელ ამბავადაც გვეჩვენება.

 

გვჯერა თუ არა, სტრესი მხოლოდ უარყოფითი მოვლენა არ არის და ზოგჯერ სასარგებლო ფუნქციასაც ასრულებს. მთავარია, ვისწავლოთ თუ როგორ „ვმართოთ“, შედეგად კი თავიდან ავიცილებთ ნეგატიურ ფაქტორებს.

სწავლების მეთოდები

 • ბრეინშტორმინგი
 • სიმულაციური თამაშები
 • პრაქტიკული სავარჯიშოები
 • დებატები

განხილული საკითხები

 • რა არის კონფლიქტი?
 • კონფლიქტის წარმოშობის მიზეზები
 • რამდენად ნეგატიური ფაქტორია კონფლიქტი?
 • აქტიური მოსმენა
 • ასერტიულობა
 • რაპორტის დამყარება
 • უარის თქმა
 • წარმატებული მოლაპარაკების ეფექტური მეთოდები
 • სტრესის მიზეზებისა და ეფექტების განსაზღვრა
 • სტრესის მართვის ტექნიკების შესწავლა
 • დროის მართვა

ნინო ქიტიაშვილი

ნინო არის განათლებით ეკონომისტი, დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი –
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების, ხოლო მაგისტრატურა – მაკროეკონომიკის
სპეციალობით. ნინო 2009 წლიდან 2011 წლის ჩათვლით მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა
ეკონომისტთა ასოციაციაში, როგორც მოხალისე, პროექტის კოორდინატორი, ადამიანური რესურსების
მართვის მენეჯერი და ტრენერი. 2011 წლიდან კი მუშაობა დაიწყო სადაზღვევო კომპანია „ალდაგში“
როგორც ტრენინგებისა და განვითარების სპეციალისტმა, შემდეგ უკვე გადავიდა ტრენინგებისა და
განვითარების მენეჯერის პოზიციაზე. 2015 წლიდან მუშაობს თეგეტა მოტორსში – ტრენინგ ცენტრის
კოორდინატორად, ხოლო 2017 წლიდან თეგეტა აკადემიაში – ტრენინგებისა და კარიერული
განვითარების მენეჯერად. ნინოს ჩატარებული აქვს ტრენინგები როგორც პროფესიული, ასევე ბიზნეს
მიმართულებით.
ნინო არის Georgian Progress Group-ის თანადამფუძნებელი და ტრენინგ ცენტრის დირექტორი.