ეფექტური მოლაპარაკებები

ეფექტური მოლაპარაკებები

ნებისმიერ ადამიანს ყოველდღე, დღეში რამდენჯერმე უწევს მოლაპარაკებების წარმოება. მთავარია, რამდენად კარგად გამოგვდის და ვაღწევთ თუ არა ჩვენს მიზანს?!

აღნიშნული ტრენინგი დაგეხმარებათ მოლაპარაკებების სწორად დაგეგმვასა და ეფექტურ ჩატარებაში.

ტრენინგი არის თანამედროვე მეთოდოლოგიით აგებული, პრაქტიკული და გამდირებული ინტერაქციული მეთოდებით.

ტრენინგის საკითხები:

  • მოლაპარაკების ეტაპები
  • ურთიერთობების შენება
  • დარწმუნება
  • წინააღმდეგობის გადალახვა
  • მოლაპარაკების მეთოდები
  • Win-Win სტრატეგია
  • BATNA, AIDA
  • ჰარვარდის მეთოდი
  • მომლაპარაკებლის ტიპები

 

ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

გამოიყენონ მოლაპარაკებების სხვადასხვა მეთოდები, რის შედეგადაც მოლაპარაკებები უფრო შედეგიანი და ეფექტური გახდება.

ნინო ქიტიაშვილი

ნინო არის განათლებით ეკონომისტი, დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი – საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების, ხოლო მაგისტრატურა – მაკროეკონომიკის სპეციალობით. ნინო 2009 წლიდან 2011 წლის ჩათვლით მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაში, როგორც მოხალისე, პროექტის კოორდინატორი, ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი და ტრენერი. 2011 წლიდან კი მუშაობა დაიწყო სადაზღვევო კომპანია „ალდაგში“ როგორც ტრენინგებისა და განვითარების სპეციალისტმა, შემდეგ უკვე გადავიდა ტრენინგებისა და განვითარების მენეჯერის პოზიციაზე. 2015 წლიდან მუშაობს თეგეტა მოტორსში – ტრენინგ ცენტრის კოორდინატორად, ხოლო 2017 წლიდან თეგეტა აკადემიაში – ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების მენეჯერად. ნინოს ჩატარებული აქვს ტრენინგები როგორც პროფესიული, ასევე ბიზნეს მიმართულებით.

ნინო არის Georgian Progress Group-ის თანადამფუძნებელი და ტრენინგ ცენტრის დირექტორი.