ეფექტური მოლაპარაკებები

ეფექტური მოლაპარაკებები

დაგისვამთ თუ არა საკუთარი თავისთვის შემდეგი კითხვა: არის თუ არა კლიენტი ყოველთვის
კმაყოფილი ჩვენი მომსახურებით? და რას ფიქრობთ – კლიენტი ყოველთვის მართალია? ყოველ
ჩვენგანს ყოველდღიურად უწევს მომხმარებლებთან ურთიერთობა და დარწმუნებული არც ვართ,
ჩვენი მომსახურების შემდეგ გაუჩნდათ თუ არა სურვილი, კვლავ ჩვენთან დაბრუნების. ამ
ტრენინგ კურსის გავლის შემდეგ დარწმუნდებით, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კლიენტი
მუდამ კმაყოფილი იყოს ჩვენი მომსახურებით და რა სარგებლობა მოაქვს სტრატეგიას – კლიენტი
ყოველთვის მართალია.
ტრენინგის გავლის შემდეგ მსმენელებს შეეძლებათ გააანალიზონ მომხმარებელთა საჭიროები,
შესთავაზონ შესაბამისი პროდუქტი, მოემსახურონ დაძაბულობის გარეშე და ეფექტურად
დაასრულონ მომსახურების პროცესი.
ტრენინგი არის თანამედროვე მეთოდოლოგიით აგებული, პრაქტიკული და გამდირებული
ინტერაქციული მეთოდებით.

მომსახურების მენეჯმენტი
ნდობის მოპოვება და ურთიერთობის მართვა
კლიენტის ტიპები და მათთან ურთიერთობა
ეფექტური კომუნიკაცია
სატელეფონო კომუნიკაცია
მომსახურების სარგებელი კომპანიისთვის, თანამშრომლისა და მომხმარებელისათვის
დარწმუნების მეთოდები

1. გამიჯნონ ერთმანეთისაგან სერვისი და სერვის პლიუსი
2. ადამიანებთან კეთილგანწყობილი ურთიერთობის დამყარებას
3. მოსაუბრეთა გულისყურით მოსმენას
4. მომხმარებლის ტიპების ერთმანეთისაგან გარჩევას და მათთან სათანადო ურთიერთობის
დამყარებას
5. სატელეფონო კომუნიკაციის ეფექტურად დაამყარებას
6. ადამიანების ეფექტურად დარწმუნებას

ნინო ქიტიაშვილი

ნინო არის განათლებით ეკონომისტი, დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი –
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების, ხოლო მაგისტრატურა – მაკროეკონომიკის
სპეციალობით. ნინო 2009 წლიდან 2011 წლის ჩათვლით მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა
ეკონომისტთა ასოციაციაში, როგორც მოხალისე, პროექტის კოორდინატორი, ადამიანური რესურსების
მართვის მენეჯერი და ტრენერი. 2011 წლიდან კი მუშაობა დაიწყო სადაზღვევო კომპანია „ალდაგში“
როგორც ტრენინგებისა და განვითარების სპეციალისტმა, შემდეგ უკვე გადავიდა ტრენინგებისა და
განვითარების მენეჯერის პოზიციაზე. 2015 წლიდან მუშაობს თეგეტა მოტორსში – ტრენინგ ცენტრის
კოორდინატორად, ხოლო 2017 წლიდან თეგეტა აკადემიაში – ტრენინგებისა და კარიერული
განვითარების მენეჯერად. ნინოს ჩატარებული აქვს ტრენინგები როგორც პროფესიული, ასევე ბიზნეს
მიმართულებით.
ნინო არის Georgian Progress Group-ის თანადამფუძნებელი და ტრენინგ ცენტრის დირექტორი.